clo

CELNÍ SLUŽBY

FACEBOOK

optik krouman

ČIŠTĚNÍ BAZÉNŮ

2018-07-28youtube.jpg

jiranek.png

 

11. 01. 2018

Deep Diver (a AEANx) kurz

Kurz pokročilého potápění.Nový kurz Deep Diver  (příadně v kombinaci s Advanced EANx) začíná 11.1. v 18:00 hod.

Zváni jsou všichni, které lákají chladnější vody, vraky, dekomprese a hloubky. Vzhledem k tomu, že se jedná o pokročilé kurzy, prosíme zájemce, aby se předem ozvali instruktorovi Petrovi Kroumanovi na mail krouman@optikkrouman.cz.

S sebou logbooky, certifikace, tužky...a samozřejmě dobrou náladu :-)

Pozvánka od instruktora vč. požadavků:

Zdravím všechny aowd, kteří před časem dodělali kurz a nabízím možnost, jak si vylepšit dovednosti ve vodě.

Naučíme se bezpečně potápět hlouběji a moci být pod vodou déle.

Jak jsem již avizoval, rádi bychom na Trygonu v polovině roku zahájili kurz Deep Diver, který je doporučeno dělat zároveň s kurzem Edvanced EANx Diver. Jedná se o kurzy, při kterých je potřeba nastudovat daleko víc teorie a ukázat pod vodou lepší dovednosti, tzn pro ty „kartičky“ něco natrénovat.

Začali bychom teorií a bazénem. Myslím, že když si pozorně přečtete, jak jsou níže popsané požadavky na potápěče v bazéně, tak si každý udělá o sobě obrázek, kolik bazénů by si měl dát, než všechno natrénuje. Tedy krz léto bychom potrénovali teorii i bazény a na sklonku léta, začátkem podzimu bychom mohli nejraději zase do Chorvatska, kde bychom dodělali většinu ponorů na otevřené vodě. Jelikož se budeme potápět až do hloubky 42m tak si myslím, že v ČR by to byl trochu problém, ale vše je na osobní domluvě.

Pro zajímavost uvádím, co nás v kurzech čeká:

DEEP DIVER

- Student plave s plnou potápěčskou výstrojí na hladině po dobu 5 minut.

- Student zjistí svůj RMV z množství spotřebovaného plynu za 10 minut plavání v konstantní hloubce (na základě změny tlaku v tlakové láhvi).

- Zvládnout následující techniky plavání: modified flutter, modified frog, modified dolphin a standardní kopání nohama.

- Předvést techniku kontroly vztlaku tím, že:

a) Provedete časovaný výstup rychlostí 6 metrů za minutu.

b) Se budete vznášet v konstantní hloubce po dobu 3 minut.

c) Uplavete 23 metrů v plné výstroji bez masky.

d) Vystřelíte dekompresní bójku do 2 minut.

e) Provedete řešení situace OOA (Out of Air).

- Uplavte v simulované OOA situaci (bez dýchání s pomalým výdechem) na vzdálenost alespoň 14 metrů a poté začněte sdílet plyn. Zatímco provádíte sdílení plynu, plavte dále po dobu alespoň 4 minut svým běžným tempem plavání.

- Zopakujte výše uvedený krok s potápěčem, který od vás přijímá vzduch a má úplně zaplavenou masku vodou (nebo nemá vůbec žádnou masku) a plavte dále po dobu 2 minut při sdílení vzduchu, nebo proveďte případnou techniku řešení OOA s rebreatherem.

- Předveďte uzavření ventilů: vyměňte regulátory a zavřete ventil primárního zdroje vzduchu, pak znovu otevřete ventil a zopakujte to samé se sekundárním (záložním) regulátorem tak, jako by došlo k poruše na regulátoru, ze kterého jste dýchali. Opakujte tyto kroky dokud (zavření a otevření obou ventilů) se vám nepodaří tuto techniku zvládnout v době kratší než 2 minuty. Zavírejte a otevírejte ventily láhve při všech ponorech.

- Vystřelíte dekompresní bójku při minimálně 2 ponorech.

- Sundejte si a přehoďte láhev a BCD na hladině při alespoň jednom ponoru. Všechny výstupy musí být maximálně 9 metrů za minutu nebo pomalejší. První dovednost, musí být splněna v uzavřené vodě)

- Dva potápěči se zatemněnýma maskami (nebo zavřenýma očima) se rozestaví čelem k sobě na vzdálenost cca 15 metrů a budou postupovat podle lana nebo jiného referenčního zařízení směrem k sobě, bez dýchání. Až dojde ke kontaktu mezi oběma, zahájí techniku sdílení plynu a udrží si spolu kontakt během plavání na vzdálenost 275 metrů.

- Druhá dovednost, volná voda Vystoupejte z hloubky alespoň 18-ti metrů rychlostí 9 metrů za minutu, plus udělejte 10-ti minutovou bezpečnostní zastávku v hloubce 4,5 metrů s hloubkovým kolísáním ne větším než 1 metr po celou dobu trvání zastávky. Výstup musí být kontrolován pouze BCD, nikoli přitahováním za výstupové lano.

- Třetí dovednost, volná voda Vystřelte dekompresní bójku v hloubce 6 metrů v místě s minimální hloubkou 9 metrů. Potápěč musí při plnění bójky udržet konstantní hloubku s kolísáním maximálně 3 metry (např. potápěč nemůže vystoupit do hloubky menší než 3 metry nebo sestoupit do hloubky větší než 9 metrů)..

- Čtvrtá dovednost, uzavřená voda

Použití poškozené výstroje:

1. Použijte regulátor ve stavu free flow po dobu 3 minut.

2. Udržujte si kontrolu vztlaku nafukováním žaketu ústy po dobu alespoň 5-ti minut. Během této doby plavte na vzdálenost minimálně 15-ti metrů v konstantní hloubce, pak vystupte o 1 metr a plavání opakujte, poté sestupte o 1 metr a opět plavání opakujte. Tomuto cvičení by měl následovat kontrolovaný výstup a kontrolovaný sestup rychlostí ne větší než 3 metry za minutu. Skóre 25 bodů při úspěšném splnění dovednosti, odečtěte vždy 4 body při porušení jakéhokoli postupu v dané dovednosti, nebo pokud je nezbytné, aby byla dovednost zopakována.

Advanced EANx Diver

Studenti se učí používat směsi EANx do maximální hodnoty 40% pro bezdekompresní část ponoru. Pro dekompresní část je možno používat směsi EANx s maximální hodnotou PO2 1,5. Tato hodnota je samozřejmě počítána pro nejhlubší část dekomprese Bezpečnostní nebo dekompresní dýchací láhev (pokud je použita) smontovaná jako pony láhev nebo dekompresní láhev. Všechny dekompresní láhve musejí být kyslíkově čisté.

E. Limity kurzu Hloubka ponorů nesmí přesáhnou více než 42 m. Všechny ponory musí být s použitím dýchací směsi EANx (max. 40%). Směsi EANx s vyšším PO2 (max. 1,5) mohou být použity pouze pro dekompresní nebo bezpečnostní zastávky. Je nutné provádět odpovídající bezpečnostní zastávky při každém ponoru. Povinné dekompresní zastávky jsou omezeny na maximální dobu 15 minut.

Rozvoj dovedností ve vodě

1. Lekce v chráněné vodě musí být provedeny před ponory na otevřené vodě.

2. Dokažte zdatnost a zběhlost v různých technikách a předveďte je s dokonale zvládnutým trimem. a. Při simulované OOA situaci uplavte 15 metrů (bez dýchání, jen s pomalým vydechováním) bez masky na obličeji a proveďte sdílení plynu. Během sdílení plavte po dobu 3 minut, poté si nasaďte a vyčistěte masku.

3. Při ponoru v otevřené vodě předveďte své schopnosti plánování ponoru s důrazem na prevenci rizika CNS toxicity.

4. Proveďte výstup na hladinu se sdílením plynu z náhradního zdroje.

5. Během každého ponoru proveďte kontrolu pomocí uzavření a otevření ventilů.

6. Předveďte vystřelení dekompresní bójky (celkem dvakrát) a použijte ji jako výstupové lano.

7. Předveďte bezpečně zvládnutý trim a schopnost pohybu pod vodou.

8. V hloubce hlubší 6-ti metrů si sundejte a znovu nasaďte láhev i BCD.

9. Sundejte si a znovu nasaďte láhev a BCD i na hladině.

10. Předveďte své navigační a orientační schopnosti.

11. V oblasti, kde by hloubka mohla klesnout pod hloubku původního plánu ponoru zhodnoťte, zda má student dostatečné zkušenosti k tomu, aby se držel dále plánu ponoru a nepřekročil hranice stanovené plánem.

12. Předveďte zvládnutí nouzové situace a techniky tak, jak je najdete popsané v textu.

13. Nejprve splňte seznam všech dovedností tak, jak to vyžaduje kurz IANTD Deep Diver. První dovednost (uzavřená voda) Plavte pod vodou na vzdálenost 270 metrů v kompletní výstroji. Ohodnoťte výkon studenta 25 body pokud tuto vzdálenost zvládne uplavat do 7 minut, odečtěte jeden bod vždy za každých 30 sekund, které překračují časový limit. Druhá dovednost (uzavřená voda) Plavte pod vodou na vzdálenost 15 metrů v kompletní výstroji bez dýchání a pak proveďte sdílení plynu a plavání pod vodou na vzdálenost 75 metrů, vše bez masky.

Třetí dovednost (uzavřená voda/bazén)

Sundejte si výstroj a pomalu vystupte na hladinu. Třikrát se nadechněte a znovu se zanořte pro výstroj. Opět si ji nasaďte. Celý cvik se sundáním a nandáním výstroje opakujte ještě jednou na hladině. Rozdávejte body studentům vždy za jednu dovednost podle níže uvedené tabulky časových limitů a nakonec udělejte průměr obou hodnot jako výsledný údaj.

Čtvrtá dovednost Předveďte nouzový výstup na hladinu z hloubky ne větší než 15 metrů, včetně 3 minutové bezpečnostní zastávky s použitím dekompresní bójky. U studentů vyhodnoťte dovednosti v používání dekompresní bójky, udržování napnutého lanka cívky a zahrňte i hodnocení dovednosti udržet si trim na bezpečnostní zastávce.

Tolik tedy, co nás čeká. A protože žijeme ve světě plném financí, tak i o těch se musíme pobavit. Běžná cena DD je 6400,- Běžná cena AEANx je 6400,-

Celkem je částka 12.800,- Pokud děláte 2 kurzy zaráz, je na každý kurz sleva 1000,- Potom je tedy cena za oba kurzy 10.800,-

Ve zvýhodněné ceně kurzů jsou tři vstupy na bazén, 12 modulů teorie, vzduch na ponory v ČR, certifikace, stud. materiály. V ceně není zahrnuto případné půjčení výstroje, cena ponorů v cizině a dekompresní plyny. Vaše výstroj musí mít dva ventily a dva první stupně, to vše může být i na monolahvi. Monolahev se dvěma ventilama Vám též půjčíme na Trygonu zdarma.

Mějte pěkné dny, Petr     
    Nejkrásnější svatba - svatební dekorace, slavnostní výzdoba, e-shop Ráj zážitků Yachting (c) TRYGON BRNO 2009, design bdsign.cz