clo

CELNÍ SLUŽBY

FACEBOOK

optik krouman

ČIŠTĚNÍ BAZÉNŮ

2018-07-28youtube.jpg

jiranek.png

 

OFICIÁLNÍ POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝCVIKOVÝCH ORGANIZACÍ

ORGANIZACE IANTD

Profesionálové mají nejlepší výstroj a nástroje, které nejsou pro běžné amatéry dostupné. Tak asi musel uvažovat Dick Rutkowski, který pracoval 33 let u National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), mimo jiné jako koordinátor a vedoucí výzkumu v potápěčské a přetlakové komoře.

Jaké nástroje a výstroj měl při srovnávání na mysli? Především Nitrox, nazývaný též "safe air", směs používanou armádou již od roku 1912 při nesčíselných sestupech. Také průmysloví potápěči používali již dlouho s úspěchem tuto směs plynů. Sportovní potápěči se však dále potápěli se stlačeným vzduchem. Dick vedl tlakovou komoru na Floridě a ošetřoval mnoho z nich postižených dekompresní nemocí. Tyto nehody by se nestaly nebo byly alespoň méně závažné, kdyby byl použit Nitrox.

To byl důvod, proč Dick založil International Association of Nitrox Divers (IAND), první agenturu oprávněnou cvičit a školit rekreační potápěče v používání obohaceného vzduchu Nitroxu (EANx) a udělovat jim mezinárodně platné osvědčení. Svaz v příštích šesti letech (tj. do r. 1991) certifikoval na 2 500 potápěčů cvičených v používání Nitroxu, v létě 1995 jich bylo již 11 000 a IAND se stala největším svazem na světě, zabývajícím se technickým potápěčským výcvikem.

V roce 1991 převzal vedení IAND Tom Mount. Vložil do zkratky ono "T" znamenající "technický" (IANTD) a rozšířil tréninkový program tak, že není založen na fixních ideálech jednoho muže, nýbrž na zkušenostech amerického námořnictva, NOAA a Miamské university, na níž Tom vedl potápěčský program. IANTD rozšířila rozsah certifikací na hloubkové ponory se vzduchem a všemi ostatními dýchacími plyny jinými než vzduch pro rekreační potápění a pro použití při technickém potápění. Jako průkopník tohoto odvětví IANTD stanovila první mezinárodně uznávané normy a postupy včetně pomocných textů a postupů výcviku.

V roce 1993 dosáhla průlomu v pojištění, neboť se podařilo získat pojištění i pro instruktory technického výcviku. Mezi její členy patří náš jediný držitel světového rekordu v potápění na nádech (apnoe). Je zde i držitel českého hloubkového rekordu. Je největší organizací sdružující technické potápěče. I přes to, že rekreačnímu potápění se věnuje kratší dobu, řadí se k nejrozšířenějším organizacím rekreačního potápění a má neobyčejně vysoký statut kvality. Kvalita je zde hlavním měřítkem, což obnáší větší obšírnost kurzu a více praktických lekcí. Můžeme se pochlubit,že jsme za rok 2001 a 2002 dostali čestné uznání IANTD za rozvoj této organizace v našem regionu.

Webové stránky centrály IANTD pro Českou, Slovenskou republiku, Maďarsko a polsko, kde najdete další zajímavé informace jsou na www.iantd.cz

TDI – SDI

Technical Diving International (TDI)

Výcvikovou agenturu technického potápění Technical Diving International založili v roce 1994 Bret Gilliam a Mitch Skaggs, jako třetí organizaci tohoto druhu na světě, která se zabývala potápěčskými výcvikovými programy mimo rámec běžného rekreačního potápění. TDI je se zastoupeními po celém světě a se svými 10.000 instruktory největší agenturou specializovanou na technické potápění na světě. Knihovna TDI patří k nejlepším ve svém oboru. A co je neméně důležité, TDI má ze všech agentur technického potápění nejlepší výsledky v oblasti bezpečnosti.

V současnosti nabízí TDI výcvik ve všech základních oborech, které jsou dnes označovány jako technické potápění: základní a pokročilý nitrox, dekompresní postupy, hloubkové ponory se vzduchem, základní a pokročilý trimix, přístroje s uzavřeným okruhem, potápění v prostředí bez volné hladiny (jeskyně a vraky), zajišťuje výcvik techniků na obsluhu zařízení a míchaní speciálních dýchacích směsí.

Scuba Diving International (SDI)

je poměrně mladá, dynamická agentura zabývající se programem pro rekreační potápění.

Výcvikový systém SDI byl po pečlivé přípravě představen na veletrhu DEMA v roce 1999. Instruktoři i účastníci výcviku uvítali přímočarý systém výcviku oproštěný od zbytečností. Studijní materiály jsou zjednodušeny tak, aby poskytovaly jen skutečně potřebné informace. Současně byl obnoven důraz na praktický výcvik. SDI přizpůsobila svůj výcvikový program současnému stavu a trendům vývoje techniky, na který některé výcvikové systémy reagují jen pozvolna. SDI zavedla například jako první do výcviku povinné používání osobních potápěčských počítačů a o dekompresních tabulkách se mluví jak o historické záležitosti.

Regionální centrum pro střední a východní evropu sídlí v Brně! Více informací v anličtině hledejte na www.tdisdi.com.

ORGANIZACE SSI

Scuba Schools International je jedna z největších a nejznámějších potápěčských asociací ve světě. SSI byla založena v roce 1970 v Americe a do dnešní doby se rozšířila do celého světa a stala se vysokou mezinárodní autoritou v potápění. S certifikací této organizace budete vítání všude, kam se rozhodnete cestovat za potápěním. SSI je členem několika světových asociací a je aktivní při vývoji a vytváření standardů výcviku potápěčů a potápěčských dovedností. Je první asociací umožňující refferal program (začít kurz u nás, ve Střední Evropě a dokončit u jiného instruktora kdekoli na světě) a úzce spolupracuje s organizací NAUI na tzv. passport programu.

Ve výcviku se snaží být jasná a nezahlcovat informacemi při pužití moderních způsobů výuky. Klade důraz na opakování a tím zautomatizování základních dovedností ve vodě. Myslí i na nejmenší děti s programem Scuba Rangers (od 6 let). Jejím heslem je: „Serious diving. Serious fun.“ – snaží se nadchnout seriózním přístupem.

Více si přečtete (i v češtině) na webu regionálního centra v Chorvatsku na www.ssi.com

ORGANIZACE UDI

Organizace UDI byla jako většina potápěčských škol založena v USA. V roce 1988 se toto sdružení spojilo s 1. Rakouským svazem profesionálních učitelů potápění a zakotvilo tím také v Evropě. V roce 1989 byla otevřena zastoupení v Německu a Švýcarsku, v roce 1997 ve Slovinsku a v roce 1998 i v České republice. Přispěním UDI došlo 25. ledna 2002 k podepsání významné dohody o vzájemné spolupráci – partnerství celkem 12ti výcvikových systémů včetně UDI s organizací CMAS Germany. Vznikla tak velmi silná zájmová lobby sdružující více než 6000 instruktorů potápění.

Všechny systémy uznaly historickou úlohu CMASu jako první potápěčské mezinárodní organizace a dohodly se na vzájemném uznávání udělených kvalifikací.

UDI se věnuje rekreačním potápěčům a má poměrně benevolentní standarty. Odpovědnost nechává na instruktorovi. Bohužel se našli instruktoři, kteří dané benevolence zneužili a pošramotili pověst UDI. Zdá se ale, že dětské starosti má UDI za sebou a stává se silnou konkurencí pro ostatní renomované organizace. UDI nabízí nesčetné množství i poměrně nezvyklých specializací. Více informací můžete nalézt na domovských webových stránkách UDI na www.udi.cz.

ASOCIACE ASTD

logo astd.jpgASTD je poměrně mladá, ale prograsivní výcviková organizace (2012), ryze českého původu. Jejím krédem je výcvik, rozvoj potápění a pružnost v oblasti nových trendů. Za vznikem firmy stojí trojice kamarádů, kteří se rozhodli založit vlastní výcvikovou organizaci. Mezi nimi nadějný pokračovatel průzkumů Hranické porpasti a všestranně exceletní potápěč David Čani, mj. Spoluzakladatel freedivingové školy Martina Štěpánka FII. Také velká osobnost technického potápění a jeden z nejlepších českých potápěčských lékařů, dřívější dlouhodobý člen CMAS (Prezidia Svazu potápěčů Moravy a Slezska v lékařské komisi a subkomisi pro technické potápění) a vedení IANTD Central Europe David Skoumal. Za tímto rozhodnutím stojí snaha zúročit jejich dlouhodobé zkušenosti z předchozích organizací ve vlastním projektu. Projektu, který si klade za cíl poskytnout podporu k výuce potápění s důrazem na bezpečnost, aktuálnost výcvikových směrnic a především schopnosti vlastních potápěčů.

Potápěčský výcvik zahrnuje celou problematiku sportovně rekreačního potápění, včetně potápění se směsmi Nitrox a širokou škálu specializací. Druhá část výcviku zahrnuje technické potápění, včetně potápění se speciálními směsmi Trimix a Heliox, potápění v uzavřených prostorech a potápění s uzavřenými a polouzavřenými dýchacími okruhy.

ASTD se věnuje i oblasti výcviku zdravotníků.  Jedná se o výcvik zdravotnických potápěčských specializací a školení zdravotníků v souladu s platnou legislativou.

Více můžete vidět na www.astd.eu


     
    Nejkrásnější svatba - svatební dekorace, slavnostní výzdoba, e-shop Ráj zážitků Yachting (c) TRYGON BRNO 2009, design bdsign.cz