clo

LOGO - celní služby

FACEBOOK

optik krouman

ČIŠTĚNÍ BAZÉNŮ

 

Cuba - všeobecné informace

KUBA VŠEOBECNÉ INFORMACE A POKYNY NA CESTU

Vízum a cestovní doklady

Občané ČR potřebují při cestách na Kubu cestovní pas (s dobou platnosti minimálně 3 měsíce po opuštění Kuby) a turistické vízum, které je ve formě turistické karty, která je vložena do pasu. Vydání turistické karty zprostředkovává CK ESO travel. Turistická karta opravňuje k pobytu na území Kuby po dobu 30 dnů, je ale možné jí na Kubě na cizinecké policii prodloužit o dalších 30 dnů (poplatek 25 CUC/konvertibilních pesos). Při odletu z Kuby je nutné zaplatit na letišti v hotovosti turistickou odletovou taxu ve výši 25,- konvertibilních pesos/osoba!

Měna

Měnovou jednotkou je kubánské peso, které je nesměnitelné (1 peso je zhruba 1,1 Kč). Vývoz měny je zakázán a turisté nejsou oprávněni mít u sebe kubánská pesa. S účinností od 8.11.2004 je na Kubě zakázán oběh amerického dolaru. Všichni turisté jsou povinni si valuty směnit za tzv. konvertibilní peso. Konvertibilní peso plní podobnou funkci jako u nás dříve tuzexové bony. Při výměně amerických dolarů bude účtován poplatek ve výši 10-20 %. Za 100 USD obdržíte cca 80 konvertibilních pesos minus uvedený poplatek, za 100 Euro je cca 115 konvertibilních pesos. Při výměně v hotelu na recepci je obvykle účtován ještě dodatečný poplatek ve výši 4%. Mezinárodní platební karty jsou přijímány pouze ve větších hotelích či bankách a pouze tehdy, pokud nebyly vydány některou z amerických bank !!!
Spropitné je na Kubě vždy vítáno a vzhledem k velmi nízké úrovni mezd je spropitné od turistů i všude očekáváno.

Očkování a léky

Není povinné, doporučujeme očkování proti hepatitidě A. Kubánské zdravotnictví je překvapivě na poměrně vysoké úrovni. Většina hotelů má vlastního hotelového lékaře. Doporučujeme dále vzít si léky, které běžně užíváte při zvýšené teplotě, bolestech hlavy a střevních potížích (např. Imodium Plus).

Státní zřízení

Kuba je stále socialistická republika prezidentského typu.

Úřední jazyk

 Úředním jazykem je španělština, anglicky se domluvíte ve větších hotelech nebo v turistických centrech (Havana, Varadero).

Telefonování

Telefonovat je možné z místních telefonních automatů na telefonní karty (karty se prodávají v hodnotě 10,- konvertibilních pesos) nebo z hotelu (počítejte s hotelovou přirážkou). Předvolba při telefonování do ČR je 119 420 + číslo volaného. České mobilní telefony s aktivovaným mezinárodním roamingem fungují bez problémů. Orientační ceny mobilních operátorů k 11.11.2010: T-Mobile: volání do ČR 96,-Kč/min, příchozí hovor 66,- Kč/min, SMS zpráva 16,- Kč. Telefonica O2: volání do ČR 66,- Kč/min, příchozí hovor 54,- Kč/min, SMS 12,- Kč. Vodafone: volání do ČR 61,- Kč/min, příchozí hovor 35,- Kč/min, SMS 14,- Kč.

Geografie

Kuba se nachází na rozhraní Mexického zálivu a Karibského moře, její severní pobřeží leží pouhých 145 km od Key West na Floridě, nejvýchodnější bod pak 77 km od Haiti. Ostrov je 1300 km dlouhý a jeho šířka je mezi 32 a 200 km. Ke Kubě náleží cca 1 600 ostrovů a ostrůvků, z nichž nejznámější je Isla de Juventud a letovisko Varadero. Ostrovu dominují tři horské masivy, zabírající téměř třetinu ostrova. Nejvyšší vrcholek Kuby dosahuje 1972 m – Pico Turquino. Krajina mezi masivy je mírně zvlněná a velmi příjemná. Pobřeží Kuby je lemováno nádhernými plážemi, z nichž nejznámější pláž Varadero je považována za jednu z nejatraktivnějších světových pláží.

Flora

Tropické klima ostrova vytváří příznivé podmínky pro bohaté rostlinstvo, vyskytuje se zde přes 8000 druhů vyšších rostlin. Téměř polovina druhů je endemických, které se nikde jinde nevyskytují. Chráněné přírodní rezervace tvoří zhruba 22% rozlohy státu. Z hospodářských plodin je nejvýznačnějším produktem světově proslulý kubánský tabák, na polích vedle cukrové třtiny najdete nejčastěji rýži, hrášek, kukuřici.

Klima

Díky Golfskému proudu a větrům zvaným alizé ( v létě vanou z SV a v zimě z JV) je podnebí Kuby poměrně stálé a příjemné, ze všech karibských ostrovů pak nejméně horké. Průměrná teplota v Havaně je kolem 25° C. Suché období: listopad – polovina května, pak následuje dlouhé letní období s vyššími teplotami a letními dešťovými přeháňkami. Nicméně i v tomto období V Havaně, Santiagu , Varaderu a na ostatních plážových letoviskách je vzácností víc než dva dny deště.

Obyvatelstvo

Počet obyvatel přesahuje 11 milionů, z toho přes 2,5 miliónu bydlí v Havaně, hlavním městě ostrova. Přes 700 000 Kubánců žije navíc v exilu na Floridě.
Dalšími největšími městy jsou : Santiago de Cuba ( 440 100 obyv.), Camaguey (294 000 obyv.) a Holguín ( 242 100 obyv.).
Oficiální údaje uvádějí 70% bělochů, 12% černých a 17% míšenců – mesticů. Původní indiánské obyvatelstvo bylo během kolonizace vyhubeno Španěly a současné obyvatelstvo Kuby vzniklo míšením usídlením Španělů a dovozem otroků z Afriky.
Před revolucí zde bylo 85% katolíků, v současnosti počet klesl na cca 40%. Dodnes zde existuje určitý druh vúdú zvaný „ santería“, náboženství velmi populární mezi obyvatelstvem, které je směsicí afrických rituálů a katolické víry ve svaté. Místní obyvatelstvo je velmi přátelské a v celé zemi je pro cizince bezpečno.

Historický vývoj

Prvními obyvateli ostrova byli kolem roku 3500 př.n.l. Arawakové, poslední výzkumy však ukazují, že na ostrov přišli až kolem roku 1000 př.n.l. Obývaná byla zejména západní a střední část ostrova, obyvatelstvo se živilo převážně rybolovem a lovem. Arawakové, pokojní zemědělci, kteří osídlovali karibskou oblast byli v 9.století pozvolna vytlačováni kanibalskými kmeny Karibů. Karibové většinu arawackých mužů rituálně zkonzumovali, ženy si odvedli , usadili se v úrodném středu ostrova. 28. října 1492 byl ostrov objeven Kryštofem Kolumbem, který přistál na severním pobřeží mezi Gibarou a Guardalavacou. První kontakt s Arawaky byl velmi poklidný. Španělská kolonizace ostrova začala až kolem roku 1508 po útocích indiánů na Santo Domingo. Mezi lety 1512 a 1515 bylo založeno několik měst – Barakoa, Trinidad a Santo Spírito, Havana, Puerto Principe (Camaguey) a Santiago de Cuba. Indiánská populace byla zdecimována válkami, nemocemi a hladem. Z původního počtu 112 000 obyvatel před příchodem Španělů zbylo zanedlouho pouhých 3000. V polovině 14. století se Kuba stává centrem španělské obrany Nového Světa. Dvakrát ročně vyplouvají z Havany lodě naložené poklady Inků a Aztéků a drahým dřevem, s malým doprovodem válečných lodí. Jsou však pod stálou hrozbou napadení francouzskými a anglickými piráty. Na Kubě se rodí první generace bílých Kubánců, zároveň s prvními mestici. V první polovině 18. století vnutili španělští Bourbonové Kubáncům svůj monopol na dovoz textilních a potravinových výrobků za nevýhodné ceny. Výsledkem bylo zvýšené pašování tabáku z Kuby. Roku 1717 vzniká povstání 5000 vagueros , kteří chtěli svrhnout vládu Španělů v Havaně. Po neúspěchu se uchýlil do oblastí Pinar del Río. 1756 – 63 sedmiletá válka vyprovokovaná anglickou okupací Havany. Důsledkem této války je uvolnění hospodářských poměrů na ostrově, příliv anglo – amerického kapitálu, ale i první vlna černých otroků, využívaných jako levné pracovní síly. V 19. století je už na ostrově více jak 500 000 otroků. Kolem 1820 začínají spory mezi Anglií a Španělskem v otázce otroctví, sílí vliv Spojených států, někteří plantážníci podporují přičlenění ostrova ke Spojeným státům. Otroctví je zrušeno roku 1886. V dubnu 1896 vyhlašuje USA válku Španělsku V roce 1898 končí tato válka tvrdou politickou i ekonomickou kontrolou mladé Kubánské republiky Spojenými státy. Armáda Spojených států zasahuje na Kubě během let 1902 – 1909 několikrát, USA získávají dlouhodobý pronájem námořní základny Guantanamo až do roku 2034, v centru pozornosti amerických finančníků jsou zejména doly a výroba cukru. Převratem se v roce 1940 zmocnil ostrova Fulgencio Baptista jehož diktatura je nenáviděna většinou kubánského obyvatelstva. 26.7. 1953, vítězí národní revoluce vedená Fidelem Castrem. Ostrov se dostává pod americké embargo. Revoluční vláda se postupně kloní k Sovětskému svazu a východnímu bloku. V roce 1962 instaluje SSSR na Kubě jaderné rakety, vypuká krize, která málem vede k jaderné konfrontaci světových velmocí. Sovětský svaz rakety stahuje. Po pádu komunismu ve východní Evropě se Kuba orientuje na soběstačnost a utužení vztahů se zeměmi hispánského světa. Snahy o navázání dialogu s římskokatolickou církví vrcholí v únoru 1998 návštěvou papeže Jana Pavla II na Kubě. Největší postavou kubánských dějin a symbolem revoluce je národní hrdina Che Guevarra, jehož smrt v Bolívii mu zajistila statut mučedníka.

Ekonomika

Po zhroucení komunistického impéria ve východní Evropě se očekával rychlý pád kubánského režimu, závislém na masivní ekonomické podpoře socialistických zemí. K velkému překvapení se však režim udržel i v tvrdých podmínkách, způsobených nefungujícím centralizovaným systémem a též již 40 let trvající blokádou ostrova ze strany USA. Cenou však bylo maximální uskrovnění kubánských obyvatel. Setkáme se tedy na ostrově s některými rysy, které též známe ze své vlastní minulosti. Oporou hospodářství je pěstování cukrové třtiny, tabáku a turistický ruch.

Zásobování:

Mimo hotely je v obchodech uplatňován takzvaný vázaný prodej, tj. na lístky. Zásobování v odlehlých oblastech téměř nefunguje. V Havaně a turistických letoviscích bylo v posledních letech povoleno drobné podnikání.

Doprava:

Díky nedostatku ropy je veřejná doprava velice skromná, řada oblastí Kuby je dopravním prostředkem nedostupná. Mezi jednotlivými městy jezdí linkové autobusy, turisté však mohou využít pouze některých linek a některé linky jsou pouze pro místní obyvatele. Proslulá je též flotila taxíků - amerických křižníků silnic z padesátých let, která dosud díky neuvěřitelné zručnosti kubánských kovářů dosud brázdí ulice měst. Varadero Největší a nejznámější kubánské letovisko se nachází 140 km východně od Havany na severním pobřeží atlantického oceánu. Výstavba hotelů zde začala od roku 1930 díky americkému milionáři Irénée Dupontovi de Nemoursovi, který si oblíbil zdejší překrásné pláže s jemným bílým pískem, které se táhnou v délce více než 20 km. Centrem zájmu především kanadských a západoevropských turistů se Varadero stalo až v druhé polovině 70. let, kdy zde započala výstavba kvalitních hotelů mezinárodních řetězců. Orientace ve Varaderu je velice jednoduchá. Centrálním Varaderem se táhnou v délce několika kilometrů Autopista Sur a Avenue 1, 2 a 3, které jsou vodorovně přetínány ulicemi, které se nazývají Calle a jsou číslovány od nuly až do čísla 69 (od jihu na západ). Nejrušnějším centrem Varadera by měl být centrální park, který se nachází mezi Autopista Sur a Avenue 1 mezi ulicemi Calle 44 – 46. Je zde rovněž menší tržiště s prodejem drobných suvenýrů, triček a dřevořezeb. V jižní části Varadera okolo Calle 0 je také několik restaurací a na západ od Varadera se nachází hotelová zóna s mnoha luxusními hotely, která se táhne až do vzdáleností 15 km od centra Varadera. Místní hromadná doprava zde žádná není, všude jsou však k dispozici taxíky. Nástupní sazby je 1 konvertibilní peso a dále 0,9 konvertibilní peso za kilometr. Veškeré ceny služeb, zboží i v restauracích jsou pro turisty uváděny pouze v konvertibilních pesech! Nejběžnějšími suvenýry z Varadera jsou drobné upomínkové předměty, místní rum (nejznámější značka je Havana Club), trička s motivy Kuby či hrdinou Che Guevarrou a velmi kvalitní kubánské doutníky a humidory. Při vývozu doutníků je nad 23 kusů nutné se prokázat dokladem o zakoupení v oficiálním obchodě (na černém trhu je velké množství méně kvalitních doutníků za poloviční ceny než ve státních obchodech). Nákupní možnosti dalšího zboží (oblečení atd.) jsou velice omezené či takřka žádné. Doporučujeme zvolit pobyt ve Varaderu s programem all inclusive, který zahrnuje snídani, oběd i večeři formou švédských stolů, snacky během dne a malé občerstvení, neomezenou konzumaci místních alkoholických i nealkoholických nápojů a širokou nabídku sportovních aktivit a nemotorizovaných vodních sportů. Jednotlivé hotely rovněž pořádají animační programy a pestrá večerní vystoupení pro hotelové hosty, lekce španělštiny a tance salsa.

Golf

Na Kubě existují dvě golfová hřiště, největší a nejlépe vybavené hřiště se nachází na Varaderu nedaleko centra, poblíž hotelů Breezes Varadero nebo Barceló Solymar, má 18 jamek, par 72, 6.269 metrů a a bylo vybudované již v roce 1927. Součástí areálu je driving range, 2 putting greeny, chipping green. Orientační cena green fee je cca 70,- CUC /konvertibilních pesos. www.varaderogolfclub.com

Kubánská kuchyně

Kubánská kuchyně je výsledkem vlivů kuchyní španělské, africké a indiánské. Národním jídlem je ajiaco, dušená kořenová zelenina s vepřovým, kuřecím a hovězím. Při pobytu ve většině hotelů ve Varaderu je pobyt s programem all inclusive. Snídaně, obědy i večeře jsou formou švédských stolů. Strava je kombinována z mezinárodní i kubánské národní kuchyně. Nápoje RUM! Zlatý kubánský rum se pije čistý, zatímco bílý rum je součástí světoznámých koktejlů, které vznikly na ostrově. Nejznámějším je Cuba Libre (kola s rumem), Mojito ( rum, led, máta), Daiqiri, Cubanito, Piňacolada a Saoco. Tradičním nápojem je i pivo, ovocné šťávy,…
Pobyt ve většině hotelů ve Varaderu je s programem all inclusive s neomezenou konzumací nealkoholických i alkoholických nápojů místní výroby.

Státní svátky
1./2. ledna Den osvobození (Día de la Liberación)
1. května Svátek práce (Castrův projev)
25.-27. července Den útoku na kasárny Moncada
30. července Den mučedníků revoluce
10. října Výročí osvobozeneckých válek
25. prosince Vánoce

Elektřina

110 V / 60 Hz, ve většině hotelů se rovněž používají paralelní sítě s 220 V / 50 Hz. Přesto doporučujeme vzít adaptér s sebou.

Zastupitelské úřady

Velvyslanectví České republiky na Kubě: Ave. Kohly, No. 259, e/ 41 y 43, Nuevo Vedado, La Habana tel: 00537/8833201, 8833467, fax: 00537/8833596 e-mail: havana@embassy.mzv.cz www.mzv.cz/havana mobilní telefon stálé služby: V Havaně: 05 264 1001, Meziměstský hovor: 01 5264 1001, Mezistátní hovor: +53 5264 1001

Velvyslanectví Kubánské republiky v ČR: Sibiřské nám. 1 160 00 Praha 6 tel: 224 311 253, 233 321 309, fax: 233 341 029

Časový posun

Časový rozdíl oproti středoevropskému času je minus 5 hodin v létě a 6 hodin v zimě.

V případě jakýchkoli potíží se obraťte na našeho místního partnera cestovní kancelář GAVIOTA TOURS, tel. (+53-45)-611-844. Tato naše partnerská cestovní kancelář rovněž zajišťuje Vaše transfery letiště – hotel – letiště a delegát ve Varaderu pan David Lobaina, který hovoří česky, Vám nabídne širokou škálu fakultativních výletů z Varadera. Telefonní číslo na něj je (+420)-731471642 nebo (+535)-284-1582, na obě čísla je možné zasílat SMS. Při volání z Varadera z pevné linky je číslo ve tvaru 015-284-1582, pokud voláte z Havany je v tomto tvaru 05-284-1582.

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené na Kubě !!!

FAKULTATIVNÍ VÝLETY PŘI POBYTU VE VARADERU

Plavba na katamaránu Crucero del Sol (každý den)

Velmi populární celodenní výlet na katamaránu Crucero del Sol s občerstvením během celé plavby, k dispozici nealkoholické nápoje, pivo i místní rum a jeden snack. Delfíní show a nezapomenutelné plavání s delfíny v místním delfináriu na moři, pozorování korálů při šnorchlování (brýle a ploutve zdarma k dispozici). Koupání a oběd na romantickém ostrově Cayo Blanco s překrásnou pláží s jemným bílým pískem. Orientační cena: 99,- konvertibilních pesos dospělý, děti do 12 let 49,- konvertibilních pesos.

Topes de Collantes

-dvoudenní výlet na jih Kuby (úterý, čtvrtek, neděle) Oblíbený dvoudenní výlet za poznáním historických a přírodních krás jižního pobřeží. Přejezd autobusem z Varadera přes tři provincie Kuby k jižnímu pobřeží, cestou zastávka na malé farmě „Fiesta Campesina“. Prohlídka historického centra „Cienfuegos“, pěší procházka po Central Parku. Oběd v restauraci „El Cubano“ (včetně jednoho nápoje). Po obědě prohlídka historického centra Trinidadu, které bylo v roce 1998 vyhlášeno světovým kulturním dědictvím. Návštěva muzea „Palacio Cantera“. Večeře a nocleh v hotelu „Topes de Collantes“. Po snídani výlet na terénním voze do horské oblasti a pěší túra rozmanitou přírodou k vodopádům „El Rocio“. Možnost koupele u vodopádu. Oběd v typické místní restauraci „La Gallega“ včetně jednoho nápoje. Návštěva továrny na výrobu doutníků a možnost zakoupení kvalitních značkových doutníků. Cestou zpět do Varadera návštěva Mauzolea kubánského revolucionáře, Ernesta Che Guevary, v městěčku Santa Clara. Návrat do hotelu ve Varaderu. Orientační cena: 125,- konvertibilních pesos dospělý, dítě do 12 let 94,- konvertibilních pesos.

Celodenní výlet letecky na jih Kuby (každý den)

Transfer z hotelu ve Varaderu na letiště ve Varaderu a odlet helikoptérou Mi-8 do Trinidadu a z Trinidadu autobusem do Topes de Collantes. Pěší túra rozmanitou přírodou k vodopádům „Javira“ s možností koupele u vodopádu v přírodní nádrži. Oběd v místní restauraci. Přejezd do kulturního centra Kuby, prohlídka historického centra Trinidadu, které bylo v roce 1998 vyhlášeno světovým kulturním dědictvím. Návštěva muzea „Palacio Cantera“. Transfer na letiště a odlet helikoptérou zpět do Varadera, transfer do hotelu ve Varaderu. Orientační cena: 199,- konvertibilních pesos dospělý, dítě do 12 let 169,- konvertibilních pesos.

Boat adventure nebo Jungle Tour (každý den)

Dvouhodinový výlet s návštěvou místní Zoo a projížďkou na vodních skútrech po řece. Vhodné spíše pro mladší věkovou kategorii klientů. Orientační cena: 41,- konvertibilních pesos dospělý, děti do 12 let 20,- konvertibilních pesos.

Jeep Safari Yumuri (pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek a sobota)

Celodenní výlet Jeepem za poznáním přírodních krás v okolí Varadera. Po převzetí automobilu průjezd údolím Yumurí s přejezdem řek, jízda off road. Oběd v Rancho Gaviota včetně jednoho nápoje. Odpoledne možnost šnorchlování u korálové pláže. Zastávka u jeskyně Saturn s možností koupání. Následně projížďka lodí po řece Kanimar (30 minut). Orientační cena: 73,- konvertibilních pesos dospělý, děti do 12 let 55,- konvertibilních pesos.

Plavba lodí se skleněným dnem

Plavba lodí „Varasub“ s proskleným dnem, pozorování rozmanitého podmořského světa. Orientační cena: 35,- konvertibilních pesos dospělý, dítě do 12 let 20,- konvertibilních pesos.

Jednodenní výlet do Havany (pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota)

Celodenní výlet do 140 km vzdálené Havany za poznáním koloniálních památek tohoto města s bohatou španělskou historií. Uvidíte bývalý presidentský palác, „Capitolio Nacional“, pobřežní třídu „Malecón“, universitu, náměstí „Plaza de la Revolución“, katedrálu „Catedral de la Habana“, restauraci „Bodequita del Medio“, náměstí „Plaza de Armas“ a další památky koloniální Havany. Orientační cena: 67,- konvertibilních pesos dospělý, dítě do 12 let 51,- konvertibilních pesos.

Jednodenní výlet do Havany + návštěva továrny na doutníky (úterý, čtvrtek)

Celodenní výlet do 140 km vzdálené Havany za poznáním koloniálních památek tohoto města s bohatou španělskou historií a návštěvou továrny na doutníky, možnost zakoupení kvalitních značkových doutníků. V Havaně shlédnete bývalý presidentský palác, „Capitolio Nacional“, pobřežní třídu „Malecón“, universitu, náměstí „Plaza de la Revolución“, katedrálu „Catedral de la Habana“, restauraci „Bodequita del Medio“, náměstí „Plaza de Armas“ a další památky koloniální Havany. Orientační cena: 85,- konvertibilních pesos dospělý, dítě do 12 let 64,- konvertibilních pesos.

Jednodenní výlet do Havany s kabaretem Tropicana (úterý, sobota)

Celodenní výlet do 140 km vzdálené Havany za poznáním koloniálních památek tohoto města s bohatou španělskou historií. Uvidíte bývalý presidentský palác, „Capitolio Nacional“, pobřežní třídu „Malecón“, universitu, náměstí „Plaza de la Revolución“, katedrálu „Catedral de la Habana“, restauraci „Bodequita del Medio“, náměstí „Plaza de Armas“ a další památky koloniální Havany. Večer návštěva světoznámého kabaretu Tropicana. Orientační cena: 135,- konvertibilních pesos (pouze pro dospělé).

Dvoudenní výlet do Havany (úterý, čtvrtek)

Výlet do Havany s noclehem v centru tohoto rozmanitého města, které Vás zaujme svou koloniální atmosférou. Orientační cena: 165,- konvertibilních pesos dospělý, dítě do 12 let 90,- konvertibilních pesos.

Dvoudenní výlet do Havany + PINAR DEL RIO (úterý, čtvrtek) 1. den: Výlet do Havany s noclehem v centru tohoto rozmanitého města, které Vás zaujme svou koloniální atmosférou. Fakultativně návštěva představení Tropicana za příplatek 45,- konvertibilních pesos. 2. den: Po snídani transfer do Pinar del Rio, exkurze továrny na doutníky, návštěva Údolí Viňales, projížďka lodí indiánskou jeskyní, návštěva Mural de la Prehistoria, oběd včetně jednoho nápoje, možnost návštěvy tabákové plantáže. Návrat cca v 17:00 hod. do Varadera. Orientační cena: 159,- konvertibilních pesos dospělý, dítě do 12 let 120,- konvertibilních pesos.

Matanzas Yumuri (čtvrtek a sobota)

Celodenní nezapomenutelný výlet klimatizovaným autobusem za poznáním přírodních, kulturních a historických krás v okolí Varadera-MATANZAS, návštěva jeskyně BELLAMAR. Dále cesta údolím YUMURI s přejezdem na vyhlídku MONSERRATT, kde uvidíte jeden z nejkrásnějších kostelů na Kubě. Oběd v „Rančo Gaviota“ (v údolí YUMURI možnost vyjížďky na koni nebo vodních sportů na jezeře YUMURI) včetně jednoho nápoje. Odpoledne možnost návštěvy muzea LÉKÁRNICKÉHO MUZEA, venkovského trhu ve městě MATANZAS, kde si prohlédnete i historickou a koloniální, divadlo a centrální park. Výlet též zahrnuje projížďku lodí po řece KANIMAR (30 minut). Orientační cena: 45,- konvertibilních pesos dospělý, dítě do 12 let 34,- konvertibilních pesos.

Kabaret Tropicana, Varadero (úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle)

Večerní návštěva kabaretu Tropicana s pestrým kulturním vystoupením, nealkoholickými a alkoholickými nápoji (v ceně 1/4 lahve rumu Havana Club a jeden nealko nápoj k míchání). Orientační cena: 39,- konvertibilních pesos (pouze pro dospělé). Guama/Zátoka sviní (středa, pátek/čtvrtek) Celodenní výlet na jih Matanzas s možností návštěvy indiánské vesnice, krokodýlí farmy a koupání v Karibském moři. V ceně výletu je zahrnuta návštěva muzea „Museo de la Revolución“ v Zátoce sviní, oběd včetně jednoho nápoje na pláži „Caleta Buena“ v Playa Giron a potřeby na šnorchlování. Orientační cena: 74,- konvertibilních pesos dospělý, dítě do 12 let 52,- konvertibilních pesos.

Tour De Azúcar (středa)

Návštěva staré továrny na zpracování cukrové třtiny. V ceně je zahrnut nápoj z cukrové třtiny, tzv. GUARAPO. Prohlídka plantáží, historického vlaku, železniční stanice postavené roku 1875 a ukázka způsobu zpracování cukrové třtiny. Dále prohlídka muzea „OSCAR MARIA DE ROJAS“ a procházka centrem města CÁRDENAS, volný čas v parku JOSÉ ANTONIO HECHEVARRÍA. Příjezd do Varadera cca v 17:00 hod. Orientační cena: 39,- konvertibilních pesos dospělý, dítě do 12 let 30,- konvertibilních pesos.

Mimo tuto nabídku lze ve Varaderu uskutečnit:
Trinidad autobusem Orientační cena: 71,- konvertibilních pesos dospělý, dítě do 12 let 54,- konvertibilních pesos. Vyjížďka lodí za rybolovem pro 4 osoby (4 hodiny) Orientační cena: 290,- konvertibilních pesos; osoba navíc 30,- konvertibilních pesos. 
Nejkrásnější svatba - svatební dekorace, slavnostní výzdoba, e-shop Ráj zážitků Yachting (c) TRYGON BRNO 2009, design bdsign.cz